ข่าวประชาสัมพันธ์


Card image cap
สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารุ่นใหม่

10 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้ นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน
Card image cap
ฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน

10 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การนิเทศ...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน
Card image cap
เตรียมความพร้อมโครงการเข้าค่าย Day’s Camp

9 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน
Card image cap
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

9 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน
Card image cap
การฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน

9 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน
Card image cap
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา2/2566 ณ หน้าบริเวณเสาธงวิทยาลัยการอาชีพสังขะ...

คลิกเพื่อเปิดอ่าน

วารสารประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชีประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานประชาสัมพันธ์ งานวัดผลและประเมินผลผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


 • Generic placeholder image
  วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ให้การสนับสนุน
  การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
 • Generic placeholder image
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
  การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...
 • Generic placeholder image
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
  วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)...
 • Generic placeholder image
  รางวัลชนะเลิศ การประกวด
  สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของค...
 • Generic placeholder image
  รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่นเขตตรวจราชการที่ ๑๔
  วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้รับโล่รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น...

free counter