ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 • พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2666
  วันที่ : 2024-03-18 11:48:50 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  วันที่ : 2024-03-18 11:36:50 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
  วันที่ : 2024-03-18 11:32:36 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
  โดยชมรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้การสร้างค่ายจำลอง/อุปกรณ์ประจำค่าย กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย
  วันที่ : 2024-03-18 11:28:27 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)
  เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)
  วันที่ : 2024-03-18 11:24:36 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
  ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  วันที่ : 2024-03-11 16:13:12 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ
  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมการต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่ : 2024-02-28 17:31:02 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะ เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566
  วันที่ : 2024-02-28 17:24:51 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-02-23 10:09:57 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
  การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ประจำปี 2566
  วันที่ : 2024-02-23 09:59:19 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เผยแพร่ผลงาน
  เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ โดย นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-02-13 11:26:08 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
  26 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ...
  วันที่ : 2024-02-10 15:04:26 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
  28 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยนายทองเงิน มั่นวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ...
  วันที่ : 2024-02-10 14:59:54 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการนิเทศแผนฝึกอาชีพ
  5 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์...
  วันที่ : 2024-02-10 14:53:30 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการเปิดโลกวิชาการสายอาชีพสมรรถนะสูง
  30 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...
  วันที่ : 2024-02-10 14:46:37 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ธุรกิจ Computer Media แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า
  2 กุมภาพันธ์ 2567 ธุรกิจ Computer Media แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า งานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง...
  วันที่ : 2024-02-10 14:41:02 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • อาชีวะบริการ บริการอาหารว่าง
  2-3 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...
  วันที่ : 2024-02-10 14:33:15 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นิเทศและพบปะ นักเรียน นักศึกษา ในการนำเข้าข้อมูลตนเอง ลงระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
  7 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เข้านิเทศและพบปะ นักเรียน นักศึกษา ในการนำเข้าข้อมูลตนเอง ลงระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)...
  วันที่ : 2024-02-10 13:56:25 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ.
  8 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ...
  วันที่ : 2024-02-10 13:44:11 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • หางนกยูงเกมส์ 2023 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  10 กุมภาพันธ์ 2567 หางนกยูงเกมส์ 2023 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-02-10 13:36:41 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การนิเทศนางศรีอุดร...
  วันที่ : 2024-02-07 21:11:00 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 

วารสารประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา


 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง


 

ประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี


 

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน


 


ประชาสัมพันธ์ งานวัดผลและประเมินผล

 

 

ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


 • Generic placeholder image
  ประเภท ลูกเสือวิสามัญ การประกดระเบียบแถวลูกเสื่อ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:55
 • Generic placeholder image
  ประเภท เนตรนารี การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:07
 • Generic placeholder image
  การประเมินคุณภาพกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:19:02
 • Generic placeholder image
  การประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ : 2024-02-20 12:10:52
 • Generic placeholder image
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:01:47
 • Generic placeholder image
  สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่ : 2024-02-07 22:08:52

free counter