ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 • พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

  พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2666 วันที่ : 2024-03-18 11:48:50.362001

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ : 2024-03-18 11:36:50.076523

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี วันที่ : 2024-03-18 11:32:36.003844

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

  โดยชมรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้การสร้างค่ายจำลอง/อุปกรณ์ประจำค่าย กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย วันที่ : 2024-03-18 11:28:27.351786

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)

  เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) วันที่ : 2024-03-18 11:24:36.777025

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ : 2024-03-11 16:13:12.956469

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ

  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมการต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ : 2024-02-28 17:31:02.343210

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะ เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566 วันที่ : 2024-02-28 17:24:51.453303

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ

  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ : 2024-02-23 10:09:57.241432

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

  การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 วันที่ : 2024-02-23 09:59:19.045906

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เผยแพร่ผลงาน

  เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ โดย นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ : 2024-02-13 11:26:08.310250

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

  26 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ... วันที่ : 2024-02-10 15:04:26.314265

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566

  28 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยนายทองเงิน มั่นวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ... วันที่ : 2024-02-10 14:59:54.095604

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการนิเทศแผนฝึกอาชีพ

  5 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์... วันที่ : 2024-02-10 14:53:30.473390

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการเปิดโลกวิชาการสายอาชีพสมรรถนะสูง

  30 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา... วันที่ : 2024-02-10 14:46:37.070419

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ธุรกิจ Computer Media แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า

  2 กุมภาพันธ์ 2567 ธุรกิจ Computer Media แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดบูธแสดงสินค้า งานประเพณีวันพระคุณรำลึก 261 ปี พระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง... วันที่ : 2024-02-10 14:41:02.320523

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • อาชีวะบริการ บริการอาหารว่าง

  2-3 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา... วันที่ : 2024-02-10 14:33:15.643370

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นิเทศและพบปะ นักเรียน นักศึกษา ในการนำเข้าข้อมูลตนเอง ลงระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)

  7 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เข้านิเทศและพบปะ นักเรียน นักศึกษา ในการนำเข้าข้อมูลตนเอง ลงระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)... วันที่ : 2024-02-10 13:56:25.226622

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ.

  8 กุมภาพันธ์ 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ... วันที่ : 2024-02-10 13:44:11.336118

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • หางนกยูงเกมส์ 2023 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

  10 กุมภาพันธ์ 2567 หางนกยูงเกมส์ 2023 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ : 2024-02-10 13:36:41.435835

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ มอบหมายให้คมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การนิเทศนางศรีอุดร... วันที่ : 2024-02-07 21:11:00.967140

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 

วารสารประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา


 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง


 

ประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี


 

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน


 


ประชาสัมพันธ์ งานวัดผลและประเมินผล

 

 

ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


 • Generic placeholder image
  ประเภท ลูกเสือวิสามัญ การประกดระเบียบแถวลูกเสื่อ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:55.726162
 • Generic placeholder image
  ประเภท เนตรนารี การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:07.631235
 • Generic placeholder image
  การประเมินคุณภาพกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:19:02.220038
 • Generic placeholder image
  การประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ : 2024-02-20 12:10:52.555144
 • Generic placeholder image
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:01:47.807716
 • Generic placeholder image
  สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่ : 2024-02-07 22:08:52.599587

free counter