เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ : 2024-05-24 21:57:41 น.


free counter