ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ชื่อภาอังกฤษ : Sangkha Industial And Community Education College ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ : 044-571078 website : http://www.sanekhaicec.ac.th e-mail : sangkhaicec@yahoo.co.th เนื้อที่ของสถานศึกษา 100 ไร่ จำนวนอาคาร รวมทั้งสิ้น 23 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 132 ห้อง 1. ตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง 2. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง 3. อาคารชั่วคราว จำนวน 3 หลัง 9 ห้อง 4. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น จำนวน 3 หลัง 12 ห้อง 5. บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 24 ห้อง 6. บ้านพักนักการภารโรง 2 หน่วย จำนวน 3 หลัง 6 ห้อง 7. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง 8. ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง 38 ห้อง 9. อาคารพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง 10. ตึกวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง


free counter