วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" เป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อัพเดทข้อมูล : 2024-02-07 22:08:52.599587


free counter