ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ : 2024-05-02 17:15:44 น.


free counter