ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา[อ่าน : 199 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่งงาน ยามรักษาการ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่งงาน ยามรักษาการ[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก[อ่าน : 97 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก[อ่าน : 269 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา[อ่าน : 872 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ[อ่าน : 122 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชัวคราว [อ่าน : 146 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง[อ่าน : 362 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างยนต์[อ่าน : 295 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างยนต์​[อ่าน : 456 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 713 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 651 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 577 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ดูแลศูนย์บริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ SK Service) จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 1123 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[อ่าน : 502 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 558 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน[อ่าน : 535 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 527 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา[อ่าน : 1269 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา 202 เครื่องมือกลฯ จำนวน 1 อัตรา [อ่าน : 1157 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ดูแลศูนย์บริการ ถ่วงล้อ SK Service)[อ่าน : 760 ครั้ง]