ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ดูแลศูนย์บริการ ถ่วงล้อ SK Service)[อ่าน : 74 ครั้ง]