ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 18 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๒ เครื่องมือกลฯ[อ่าน : 34 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 21 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 21 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๒ เครื่องมือกลฯ[อ่าน : 25 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๗ อิเล็กทรอนิกส์ฯ[อ่าน : 69 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 7 ข่าว