ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับครูผุ้ช่วย...

9 มิถุนายน 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับครูผุ้ช่วยคนใหม่ [อ่าน : 18 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประ...

8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2565 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศู...

8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 2564 [อ่าน : 10 ครั้ง]

รับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ขาดแค...

8 มิถุนายน 2565 รับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 12 ครั้ง]

ฝึกซ้อมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรน...

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้กำลังใจเหล่าลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ซักซ้อมระเบียบแถวรับการประเมินฯ [อ่าน : 12 ครั้ง]

ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งแนวปฏ...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ในวิทยาลัยการอาชีพสังขะ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค... [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและกา...

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ดำเนินการ โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน... [อ่าน : 12 ครั้ง]

นร.นส. และผู้ปกครองลงนามสัญญาย...

นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองลงนามสัญญายืนยันการเบิกเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ผู้อำนวยการฯ นิเทศติดตามกิจกรร...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นิเทศติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน [อ่าน : 5 ครั้ง]