ประเภท : ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทั่วไป
วารสารฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศ...

วารสารฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 38 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศ...

วารสารฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ แผ่นผับแผนเตรียม...

ประชาสัมพันธ์ แผ่นผับแผนเตรียมพร้อมเเห่งชาติ "พ.ศ.2562-2565" ให้กับหน่วยงาน เพื่อรับทราบเเละดำเนินกา... [อ่าน : 23 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ได้กำหนด...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เเละได้กำ... [อ่าน : 20 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศ...

วารสารฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 40 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 25 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 22 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ขอเชิญร่วมงานเเถลงข่าวจัดงาน ง...

ขอเชิญร่วมงานเเถลงข่าวจัดงาน งานเเสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 [อ่าน : 27 ครั้ง]

สรุปผลการเสวนา ข้อเสนอเเนะทางน...

สรุปผลการเสวนา ข้อเสนอเเนะทางนโยบายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระห... [อ่าน : 96 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 6 ประจำเดือนพฤศ...

วารสารฉบับทที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [อ่าน : 19 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 5 ประจำเดือนพฤศ...

วารสารฉบับทที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 26 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 42 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู...

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) เเละผู้ประเมินระดับประเทศ ( ์Nation... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาผู...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาผู้นำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุค 4.0 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบ...

ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2550 เพื่อเเจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำ... [อ่าน : 155 ครั้ง]

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดเเรงงานภา...

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดเเรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งวารสารข่าวสารตลาดเเรงงาน เพื่อความทันสมัย รวดเ... [อ่าน : 30 ครั้ง]

กำหนดการวันเปิดปิดสถานศึกษาเเล...

กำหนดการวันเปิดปิดสถานศึกษาเเละลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [อ่าน : 32 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 52 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 40 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจ...

วารสารฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 [อ่าน : 35 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563 [อ่าน : 32 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 22 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 22 ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563 [อ่าน : 43 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 21 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 21 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 38 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 20 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 28 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 19 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 30 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 18 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 18 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 37 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 17 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 17 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 26 ครั้ง]

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุ...

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมเเสดงความคิดเห็... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ขอเชิญชวน บุคลากรเข้าร่วมโครงก...

ขอเชิญชวน บุคลากรเข้าร่วมโครงการ เสนอชื่อบุคคล สถาบัน เพื่อเข้ารับรางวัล 2020 UNESCO King Hamad Bin... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู...

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู เเละบุคาการทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น... [อ่าน : 52 ครั้ง]

ขอเชิญชวน นักเรียนหรือนักศึกษา...

ขอเชิญชวน นักเรียนหรือนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น ห้วข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสี... [อ่าน : 59 ครั้ง]

วารสารฉบับทที่ 16 ประจำเดือนตุ...

วารสารฉบับทที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 36 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 15 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 15 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 46 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 14 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 14 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 43 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 50 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 12 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 12 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 51 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุ...

วารสารฉบับที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [อ่าน : 54 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุล...

วารสารฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 51 ครั้ง]

วารสารฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลา...

วารสารฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [อ่าน : 46 ครั้ง]