ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561, เวลา 19:41 น. 348 ครั้ง ราชันย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว