ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน ประกาศแจ้งกำหนดการรับชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564, เวลา 15:03 น. 264 ครั้ง อุดมทรัพย์

รูปภาพประกอบ :