ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564 เป็น 1 มิถุนายน 2564

วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564, เวลา 15:46 น. 172 ครั้ง อุดมทรัพย์