ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุระการ(งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

วัน พฤหัส ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 22:08 น. 301 ครั้ง อุดมทรัพย์