รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า

วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560, เวลา 01:42 น. 1790 ครั้ง ราชันย์