รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564, เวลา 19:48 น. 372 ครั้ง อุดมทรัพย์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมัครออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ https://datacenter.vec.go.th/web/student.htm?mode=init