6 มาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

วัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563, เวลา 08:06 น. 337 ครั้ง อุดมทรัพย์

6 มาตรการ  ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 

1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ 

2. สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า 

3. ล้างมือบ่อย ๆ

4. เว้นระยะห่างโต๊ะเรียน/ทานอาหาร 

5. ทำความสะอาดผิวสัมผัสจุดต่างๆ บ่อยขึ้น 

6. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแออัด