ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูพิเศษสอน 21 ธันวาคม 2563

วัน จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563, เวลา 17:05 น. 306 ครั้ง อุดมทรัพย์

https://drive.google.com/file/d/1AcgphQA9SHyDy-9wEhlbME_zLFdiwNkE/view?usp=sharing

รูปภาพประกอบ :