พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 21:34 น. 201 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ :