โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 16:44 น. 238 ครั้ง ราชันย์

26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ โดยนายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีในการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

รูปภาพประกอบ :