วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:41 น. 296 ครั้ง ราชันย์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
นางสาวสมจิตร  จันศรี
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นายวงค์เจริญ  ยอดทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางนิศรา  เจริญผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวบัวทอง  ศาลางาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน