วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:41 น. 1622 ครั้ง อดิศักดิ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    

 
นายวงศ์เจริญ  ยอดทอง
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2

   

นางสาวสมจิตร  จันศรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางนิศรา  เจริญผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวบัวทอง  ศาลางาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน