วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:41 น. 347 ครั้ง ราชันย์

แผนกวิชาบัญชี

     
นางธนภร  บูรณ์เจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นางดวงใจ  ขาวงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวพนมกร  แก้วใส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวนิตยา  เบิกบาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางวราภรณ์  ทับผา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ศักดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน