วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:40 น. 1290 ครั้ง อดิศักดิ์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     
นายสุรจิตร  สุจินพราหมณ์
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   

นายจักรี  คะเณมา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายบูรณ์พิพัฒน์  บริบูรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
    
นายจรัส  พิมละมาศ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายราชันย์  สุขคิด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน