วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:38 น. 1223 ครั้ง อดิศักดิ์

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

   
นายทิคัมพร สารพล
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 

นายนาวิน วงค์ฉลาด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธีรพงศ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน