วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:37 น. 307 ครั้ง ราชันย์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     
นายอดิศักดิ์  แก้วใส
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นายวีรยุทธ  เลิศสิิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายเรวัชร์  แผ่นงา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายบรรจง  ศิริสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
สิบเอกอภิวัฒน์  แก้วงาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน