วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:29 น. 307 ครั้ง ราชันย์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

     
นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นายธนโรจน์  พลทา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายศิรเชษฐ์ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายเฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธนศักดิ์ มากมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธานี  ครึ่งมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน