วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:29 น. 1586 ครั้ง อดิศักดิ์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

   


นายธนโรจน์  พลทา

หัวหน้าแผนกวิชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

   
 
นายศิรเชษฐ์ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายเฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธนศักดิ์ มากมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  
นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธานี  ครึ่งมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน