การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562, เวลา 11:42 น. 646 ครั้ง ราชันย์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะจัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๔ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

รูปภาพประกอบ :