โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562, เวลา 11:49 น. 685 ครั้ง ราชันย์

 วิทยาลัยการอาชีพสังขะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าสังฆพงษ์ วัดบ้านกระชาย วัดบ้านวังปลัด วัดป่าทรงธรรม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีคณะผู้อำนวยการ ครู นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ :