โครงการพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562, เวลา 16:54 น. 382 ครั้ง ราชันย์

โครงการพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านวังปลัด ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

รูปภาพประกอบ :