วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562, เวลา 16:48 น. 257 ครั้ง ราชันย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษา แสดงออกถึงการเคารพและบูชาครูผู้มีพระคุณ โดยนายคมชาญ  คมพิชญ์บำเพ็ญ เป็นประธานในพิธี มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ :