โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562, เวลา 16:40 น. 162 ครั้ง ราชันย์

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2562 ชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

รูปภาพประกอบ :