โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน

วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562, เวลา 16:36 น. 146 ครั้ง ราชันย์

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

รูปภาพประกอบ :