ห้องสมุดออนไลน์

สมารถเข้าถึง ห้องสมุดออนไลน์ ได้2แบบ ครับ

แบบที่ 1 รูปแบบ เว็บ  http://sangkhaicec.vlcloud.net/  

รูปแบบที่ 2 รูปแบบ Application สามารถสแกน Qr code ด้านล่าง ได้เลย ครับ

ขอบคุณที่ใช้ บริการครับ