แผนผังวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  มีพื้นที่ทั้งหมด  100  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ประมาณ  54  กิโลเมตร  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  49  หมู่ 7  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลบ้านชบ  ตำบลบ้านชบ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32150