ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโคร...

[อ่าน : 35 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประ...

8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2565 [อ่าน : 94 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศู...

8 มิถุนายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 2564 [อ่าน : 62 ครั้ง]

วารสารประชาสัมพันธ์ ดู วารสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 179 ประจเดื...

ลูกเสือโรงเรียน กองวิทยาลัยการอาชีพสงัขะ รับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 111 ครั้ง]

จดหมายข่าว ฉบับที่ 179 ประจเดื...

ลูกเสือโรงเรียน กองวิทยาลัยการอาชีพสงัขะ รับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 86 ครั้ง]

จดหมายข่าว ฉบับที่ 178 ประจเดื...

ลูกเสือโรงเรียน กองวิทยาลัยการอาชีพสงัขะ รับการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 123 ครั้ง]

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย ดู ผลงานทางวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 57 ครั้ง]

สภาพและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร [อ่าน : 91 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทั่วไป ดู ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2565

[อ่าน : 34 ครั้ง]

ประกาศคระกรรมการว่าด้วยสัญญา เ...

[อ่าน : 18 ครั้ง]

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด...

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 58 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอ... [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกว... [อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก... [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาต... [อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b... [อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราค... [อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-... [อ่าน : 23 ครั้ง]
 • เรื่อง : ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ด้วยวิ... [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 4ล้อ 6ล้อปริมาตรกระบ... [อ่าน : 87 ครั้ง]
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี ห... [อ่าน : 35 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชี ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชีทั้งหมด
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 3[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 2[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 1[อ่าน : 90 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงานทั้งหมด
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานราชการ (สอบสัมภาษณ์) [อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งแม่บ้าน 1อัต... [อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ... [อ่าน : 61 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผล ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผลทั้งหมด
 • วผ.01 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนปกติ ปวช.ใช้ปกสีชมพู ปวส.ใช้ปกสีฟ้า[อ่าน : 1546 ครั้ง]
 • วผ.02 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน สำหรับกลุ่มทวิศึกษา ใช้ปกสีเหลือง[อ่าน : 1314 ครั้ง]
 • วผ.03 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน สำหรับกลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ ใช้ปกสีเขียว[อ่าน : 1202 ครั้ง]
 • วผ.04 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน ใช้ปกสีส้ม[อ่าน : 1268 ครั้ง]
 • วผ.07 (ส่งผล ขร. 1-61) วผ.07 (ส่งผล ขร. 1-61)[อ่าน : 1413 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มรายวิชาที่จัดสอบในตาราง 1-63 แบบฟอร์มรายวิชาที่จัดสอบในตาราง 1-63[อ่าน : 2291 ครั้ง]
 • วผ.04-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน-สำหรับภาคฤดู วผ.04-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน-สำหรับภาคฤดู[อ่าน : 1477 ครั้ง]
 • วผ.03-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน วผ.03-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน[อ่าน : 1605 ครั้ง]
 • วผ.02-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน-สำหรับกลุ่มทวิศึกษา วผ.02-แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน-สำหรับกลุ่มทวิศึกษา[อ่าน : 1634 ครั้ง]
 • วผ.01แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนสำหรับนักเรียน วผ.01[อ่าน : 1686 ครั้ง]
ดาวน์โหลดเอกสาร ดู ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจำปีการศึกษา2563 [อ่าน : 540 ครั้ง]
 • รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 [อ่าน : 826 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มการสรุปรูปเล่มโครงการตามกระบวนการ PDCA [อ่าน : 1012 ครั้ง]
 • แบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562.doc งานวางแผนและงบประมาณ[อ่าน : 881 ครั้ง]
 • ใบสรุปยุทธศาสตร์ สอศ มาตรฐาน วก สังขะ.docx งานวางแผนและงบประมาณ[อ่าน : 882 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563.doc งานวางแผนและงบประมาณ[อ่าน : 894 ครั้ง]
 • คู่มือมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานประกันคุณภาพฯ[อ่าน : 872 ครั้ง]
 • โครงร่างวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 งานวิจัยฯ[อ่าน : 949 ครั้ง]
 • โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 งานวิจัยฯ[อ่าน : 1058 ครั้ง]
ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ดู ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะทั้งหมด
รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศา...

รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาวิทยาลัยวิธีพุทธยอดเยี่ยม [อ่าน : 2470 ครั้ง]

รางวัล ระดับดีเด่น สถานศึกษาสี...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน "ระดับดีเด่น" เป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส... [อ่าน : 2304 ครั้ง]

รางวัล ระดับดีมาก (๑๐๐ คะแนนเต...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจั... [อ่าน : 1905 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ให้การ...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ให้การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [อ่าน : 2075 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การป...

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ" ระดับชาติ ประจำปีการศึ... [อ่าน : 1900 ครั้ง]

วิทยาลัยฯได้ดำเนินโครงการศูนย์...

วิทยาลัยฯได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) [อ่าน : 1884 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประ...

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของค... [อ่าน : 2053 ครั้ง]

รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแ...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้รับโล่รางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่นเขตตรว... [อ่าน : 2200 ครั้ง]