49 หมู่ 7 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทร 044-571639 โทรสาร 044-571639 ต่อ 500